ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี "การพัฒนางานประจำ สู่งานวิจัยเพื่อรับปริญญา" วันที่ 14-15 มกราคม 2560

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี "การพัฒนางานประจำ สู่งานวิจัยเพื่อรับปริญญา" วันที่ 14-15 มกราคม 2560

สำหรับผู้ที่จบการศึกษา  

ปริญญาตรี หรือกำลังเรียนเทอมสุดท้าย
ปริญญาโท หรือกำลังสอบวิทยานิพนธ์

กิจกรรม
1. การพัฒนาการเรียนรู้ด้าน ICT
2. การประยุกต์ใช้ ICT ในการทำงาน
3. การวิจัยนวัตกรรมด้าน ICT
4. การพัฒนางาน คศ.3/คศ.4
5. การพัฒนาผลงานการจัดทำวิทยานิพนธ์
6. การอบรมเพื่อรับปริญญาโท/เอก

**สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ฟรี!!!
วันที่ 14-15 มกราคม 2560

สมัครออนไลน์ http://gg.gg/4al4b
สอบถามเพิ่มเติมโทร 081-3205207

ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Download File

Post date: 21/12/2016 -- 14:26

สายตรงคณบดี

ผศ.ดร.วรปภา  อารีราษฎร์