งานวิจัย

Resource id #7
ปี ชื่องานวิจัย บทคัดย่อ เจ้าของผลงาน ดาวน์โหลด
2014 การประยุกต์ใช้สื่ออีดีแอลทีวีกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้บนแท็บเล็ต บทคัดย่อ อนุกูล บุตรพรม ดาวน์โหลด
2014 การประยุกต์ใช้สื่ออีดีแอลทีวีกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้บนแท็บเล็ต บทคัดย่อ อนุกูล บุตรพรม ดาวน์โหลด
2014 การประยุกต์ใช้สื่ออีดีแอลทีวีกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้บนแท็บเล็ต บทคัดย่อ อนุกูล บุตรพรม ดาวน์โหลด