นายธนกฤต  วิชัยวงษ์

นายธนกฤต วิชัยวงษ์

E-Mail:
amnuay.wichai@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์:
0910568070
ตำแหน่ง:
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
นางสาวศรีวิไล  นิราราช

นางสาวศรีวิไล นิราราช

E-Mail:
Nirarach.s@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์:
0807551423
ตำแหน่ง:
นักวิชาการคอมพิวเตอร์